Funderingsadvies

De enige betrouwbare manier om de diepte van een draagkrachtige zandlaag kunnen bepalen is door het uitvoeren van een geotechnisch bodemonderzoek, ofwel een sondering.
Aanvullend hierop kan een funderingsadvies worden gegeven.

Draagkracht

Een funderingsadvies is nodig voor het uitrekenen van een fundering of het fundament. Een belangrijk onderdeel van een gebouw dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan, en de daarop uitgeoefende krachten (inclusief belastingen door sneeuw, winddruk, enzovoorts) worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. Men onderscheidt verschillende soorten funderingen afhankelijk van de aard en het gewicht van het te realiseren gebouw, en de samenstelling en draagkracht van de ondergrond.

Uitvoering

Zowel constructeur als de toekomstige uitvoerend aannemer hebben een deskundig rapport dat uitsluitsel geeft over de paallengte, paaldiameter, paaltype en toe te passen hei- & funderingsmethode Een betrouwbare fundament onder uw bezit is een grote zorg minder.