Maak je omgevingsvergunning compleet!

Bij nieuwbouw wordt er door de gemeente altijd gevraagd om een geotechnisch onderzoek. Wanneer een bestaand gebouw wordt verbouwd, en er geen nieuwe fundering hoeft worden aangelegd is het uitvoeren van geotechnisch onderzoek niet nodig. In het geval van uitbreiding van een bestaand gebouw, ofwel een verandering in bestemming van het gebouw, kan een geotechnisch onderzoek voor het verstrekken van een vergunning noodzakelijk zijn.

Vergunning

Wanneer het bestaande gebouw niet onderheid is, wordt een onderzoek vaak niet verplicht gesteld. De fundering van de aanbouw kan op dezelfde methode worden uitgevoerd als het huidige gebouw. Indien het bestaande gebouw op palen staat, is aanvullende informatie wel gewenst. Als het geotechnisch onderzoek wat gemaakt is tijdens de bouw van het bestaande gebouw nog aanwezig is, kan dit als basis worden gebruikt.
Indien er geen gegevens meer aanwezig zijn, dan kan een nieuw geotechnisch onderzoek noodzakelijk zijn.