Geld besparen door sonderen

Er is altijd een grondonderzoek nodig om te bepalen of er tot de juiste grondlaag wordt ingeheid, zodat de palen voldoende draagkracht bezitten om de toekomstige belasting af te kunnen dragen.

Inheidiepte

In de huidige Nederlandse bouw wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten funderingen, waarvan de wijze en vorm afhankelijk is van de samenstelling en draagkracht van de grond, en van de omvang en het gewicht van de toekomstige bebouwing op de fundering. De ondergrond is dus van groot belang in de keuze van het type fundering. Door onderzoek te doen naar de bodemopbouw kan men bepalen op welke diepte zich de draagkrachtige ondergrond bevindt die voldoende weerstand biedt tegen de geplande belastingen. De palen moeten tot in deze grondlaag worden ingebracht. Dit is de inheidiepte.

Besparing

Als u vooraf weet hoe sterk uw grond is, komt u tevens niet meer voor kostenverrassingen te staan als het gaat om de uit te voeren heiwerkzaamheden. De paallengte is immers bekend.