Voorkom risico’s bij bouwen

De fundering is een grote kostenpost en een belangrijk onderdeel van uw bouwbegroting. Het is slim om in een vroeg stadium grip te krijgen op de kosten die mogelijk op u af kunnen komen.

Voorkomen

De fundering is letterlijk en figuurlijk de basis voor je project.
Als je fundering niet goed is, dan zie je de schadelijke gevolgen in je gehele bouwwerk terug. Voorkom scheuren, schade, verzakkingen en onnodige kosten. Een goed onderzoek geeft duidelijkheid en voorkomt problemen.

Uitvoering

Zowel constructeur als de toekomstige uitvoerend aannemer hebben een deskundig rapport dat uitsluitsel geeft over de paallengte, paaldiameter, paaltype en toe te passen hei- & funderingsmethode Een betrouwbare fundament onder uw bezit is een grote zorg minder.