Wat is sonderen?

Sonderen is een betrekkelijk eenvoudige en snelle manier om betrouwbaar inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Door het maken van een sondering kan worden bepaald wat de opbouw
van de grond is, en waar zich in de bodem de draagkrachtige lagen bevinden.

Techniek

Bij het sonderen drukt men een stalen buis met een constante snelheid van 20 mm per seconde de grond in. Aan de onderzijde van de buis is een kegelvormige metalen punt gemonteerd (conus). Tijdens het indrukken van de conus in de grond, wordt de weerstand die de conus ondervindt gemeten (conusweerstand).Naast de conusweerstand kunnen tijdens het sonderen nog andere fysische eigenschappen worden gemeten.
De meest voorkomende is de plaatselijke wrijving welke wordt gemeten door een wrijvingslichaam welke boven de conus is gemonteerd.

Advies

Met behulp van de beide weerstanden kan het wrijvingsgetal worden berekend, en vertaald worden in een sondeergrafiek.
Deze informatie is bruikbaar voor het opstellen van een funderingsadvies.

Indien de conus tevens is uitgerust met sensoren welke de waterspanning kunnen registreren kan worden bepaald of zich in de bodem ook waterover- of wateronderspanningen voordoen. Dit geeft informatie die bruikbaar is voor het opstellen van een bemalingsadvies.